BulMarket лого

Счетоводна къща "Крестън БулМар" гр.Кюстендил

За нас

Счетоводната практика на Счетоводна къща Крестън БулМар Кюстендил е пълно счетоводно обслужване на микро, малки, средни и големи компании, занимаващи се с услуги, търговия и производство, които оперират, както само у нас, така и на чужди пазари, както в Европейския съюз, така и в трети страни.

Предлага професионални еднократни и абонаментни счетоводни услуги, а също данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации. Осигурява на клиентите си компетентни предложения и решения за развитието на техния бизнес в законовите рамки на Република България.

Поемаме цялата отговорност за работата си. Развиваме се постоянно в съответствие с актуалните нововъведения и изменения в данъчното законодателство и счетоводното обслужване.

Нашата цел е бизнесът ни да расте заедно с бизнеса на нашите клиенти. Мисията ни е да обслужваме клиентите си бързо, качествено и да пестим едно от най-ценните неща в наши дни - времето и спокойствието им.

За всеки наш клиент се стараем да структурираме и организираме счетоводната му отчетност така, че своевременно да получава надеждна и разбираемо представена финансова информация, с която да може да взема навременни и добри управленски решения, за по-успешното развитие на неговия бизнес.

Услуги

Услуги предлагани от счетоводна къща Крестън БулМар - Кюстендил

При подписване на договор за цялостен или частичен пакет от услуги, Вие ще си осигурите: по-ниска цена, пълно съдействие при решаване на конкретни казуси, сътрудничество при търсене на решения, професинална помощ.

Услуги
Ползвайки се от нашето абонаментно обслужване, Вие ще бъдете максимално неангажирани и улеснени, без да мислите постоянно за всеки един детайл от уреждането на задължителните документи: декларации, данъци, осигуровки и т.н.
Ще намалите разходите си, като спестите от разходите за заплати и осигуровки на счетоводният Ви персонал, осигуряване на работно място, поддържане на актуален софтуер и информация за промените в нормативната уредба.
Ще спестите много от ценното си време, като бъдете освободени от досадните ангажименти по ежемесечното подписване и подпечатване на документи. Подаването на същите се осъществява по електронен път с помощта на електронен подпис, позволявайки Ви да насочите вниманието си към по-съществени въпроси, свързани с управлението на Вашия бизнес.


Варианти на обслужване:

***ПЪЛНО ФИРМЕНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Стандартният пакет счетоводни услуги включва:

Счетоводство и данъци

- Организация на цялостното счетоводство на фирмата;
- Разработване и съблюдаване на счетоводната политика на дружеството;
- Създаване на индивидуален сметкоплан по НСС и МСС;
- Отчитане на дълготрайните активи: изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
- Водене на складови наличности на материалните запаси и ценности по вид, количество и стойност;
- Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи, систематизиране и обобщаване на счетовдната информация;
- Изготвяне на месечни финансови отчети за състоянието на дружеството, анализи и препоръки;
- Изготвяне и подаване на месечни справки-декларации по ДДС;
- Изготвяне на предварителни разчети по ДДС;
- Формиране на себестойност;
- Определяне на размера и текущо начисляване на данъчни задължения (авансови вноски по ЗКПО, алтернативни данъци и др.);
- Попълване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ;
- Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и други според спецификата на дейността на фирмата;
- Изготвяне на отчети за статистиката;
- Данъчна защита;
- Изготвяне на платежни нареждания за разплащания към доставчици.

ТРЗ

- Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, трудови книжки;
- Изготвяне на граждански договори;
- Изготвяне на ведомости за заплати и сметки за изплатени суми;
- Представяне на документи за НАП и НОИ (декларация Обр.1 и ОБР.6, уведомления по чл.62, болнични листове);
- Изготвяне на УП1, УП2 и УП3 за пенсиониране;
- Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и декларации;
- Изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета;


*** ЧАСТИЧНО ФИРМЕНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
При определена счетоводна операция за съответен период счетоводна къща Крестън БулМар - Кюстендил извършва възложената услуга, до която свежда своята отговорност.


*** ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
- Попълване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ;
- Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и други според спецификата на дейността на фирамата;
- Изготвяне на отчети за статистиката;


*** ДРУГИ УСЛУГИ :
- Одит;
- Регистрация на нови фирми в Търговския регистър;
- Обявяване на промени в обстоятелствата на фирмите /адрес, съдружници, име и други/;
- Регистрация в Комисия за защита на лични данни;
- Регистрация, пререгистрация и дерегистрация, съгл. ЗДДС;
- Посещения на клиенти;
- Сключване на всякакъв вид застраховки от името на клиента с процентна отстъпка;
- Предоставя безплатен софтуер за он-лайн фактуриране на своите клиенти;
- Съдействие при сключването на договори със служба по трудова медицина;
- Съдействие при сключването на договори за предоставяне на ваучери за храна на работниците;
- Професионални консултации и участие в подбор на счетоводен персонал;
- Публикуване на ГФО.


Ние можем да Ви обслужим:

* В офиса на Счетоводна къща Крестън БулМар - Кюстендил;
* В обекти на обслужвания клиент.

Предлаганите услуги могат да бъдат извършвани на територията на цялата страна.

Контакти

Кюстендил
ул.Полк.Стефан Манов №11, ет.1
+359 888733209, +359 78520253
Изпрати запитване


www.bulmar.com/bg/ofisi/kustendil
Регистрация на фирма  |  Потребителско споразумение  |  За нас  |  
BulMarket.com © 2007 Всички права запазени. BulMarket.com не носи отговорност за съдържанието на външни уеб страници.