BulMarket лого

ISO Professional Consult Ltd.

За нас

Кои сме ние?
Екип от високо квалифицирани консултанти, вярващи в думите на Чърчил, че „Овладените трудности са спечелени възможности” и обединени от идеята да Ви помогнем да Стандарти и системи за управление, консултации по ИСОпритежавате едно от най мощните средства за развитие, усъвършенстване и конкурентноспособност на бизнеса Ви на една разумна, истинска цена.
ISO Professional Consult Ltd. се стреми да обхваща в дейността си всички елементи от веригата за добавяне на стойност за клиента.

С какво сме различни?

Ние сме консултантскаСтандарти и системи за управление, консултации по ИСО фирма,която предлага разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване на Системи за управление в съответствие с изискванията на Международните мениджърски стандарти. И както всички наши колеги, и ние предлагаме уникални ( най добрите) услуги, много ценим клиентите си и сме големи професионалисти.

Стоки

Услугите които предлагаме са:

разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация , усъвършенстване и вътрешен одит на:

ISO 9001:2008 – Системи за управление на качеството
ISO 14001: 2004 – Системи за управление по отношение на околната среда
BS OHSAS 18001: 2007 - Системи за управление на безопасността и здравето при работа
ISO 27001: 2005 - Системи за управление на информационната сигурност
ISO 22000: 2005 - Системи за управление безопастността на храните
ISO/TC 16949: 2002 – Системи за управление на качеството в автомобилостроенето
QS 9000 - Системи за управление на качеството за автомобилни доставчици
TL 9000 – Системи за управление на качеството за телекомуникационни продукти и услуги
ISO 13485: 2003 – Медицинско оборудване. Системи за управление на качеството
AS/EN 9100: 2004 - Системи за управление на качеството в авиационната индустрия
HACCP – Анализ на опасността и контрол на критичните точки
GMP – ДХПП - Добри Хигиенни и Производствени Практики
GLOBALGAP – Стандарт за качествена земеделска продукция
Интегрирани системи за управление, съответстващи на два или повече международни стандарта, оценка на управлението на одитираната организация за съответствие с международните стандарти и спецификации и още предлагаме:

√ внедряване на разработени системи;
√ поддръжка;
√ консултации по ИСО на място и по телефона;
√ обучение на персонала;
√ обучение за вътрешни одитори – курсове и индивидуално

Услуги

ISO 9001:2008 се използва когато искате да установите система за управление, която осигурява доверие за съответствието на вашия продукт с установени или специфични изисквания.

Целта на ISO 9001:2008 да предполага еднаквост в структурата на системите за управление или на документацията. Още повече, че изискванията на СУК, установени в ISO 9001:2008 са допълнителни към тези за продуктите.

В този международен стандарт се следва много проста и ефективна методика:

“Планиране, осъществяване, проверка, действие/Plan-Do-Check-Act” PDCA–разработен от Шилърт и Дийминг, известен като кръга на Дийминг. PDCA означава: Системи и стандарти за управление. Сертификация и консултации по ISO 9001:2008

Планиране: посочва целите и процесите, необходими за постигането на резултати в съответствие с изискванията на клиента и политиката на организацията.

Осъществяване: извършване на процеса.

Проверка: процеси на мониторинг и оценка на продукта на фона на провежданата политика, на поставените цели и изисквания за продукта и докладване на резултатите.

Действие: предприемане на действия за процес на трайно подобрение на работата и съсредоточаване върху качеството на продукта/услугата.

Всички изисквания на ISO 9001:2008 са широкоприложими и са създадени да бъдат използвани от всички организации без значение от вида, размера или продукта/услугата, която предлагат. В случаите когато поради характера на организацията или на нейните продукти и услуги някое от изискванията на ISO 9001:2000 не може да бъде приложено: това се смята за изключение.

Опитът показва, че фирми от един и същ сектор (като доставчици на авточасти, електрически и електронни, захранващи вериги, малки обувни заводи) могат да имат почти еднакви процедури и система за управление на качеството. Добре известни световни вериги стигат много далеч в процесите си на стандартизация (това е основната причина за успеха им) и те наистина имат идентични системи за управление на качеството. Пример за това може да бъдат франко веригите от ресторанти за бързо хранене по целия свят.

ISO 9001:2008 определя точно изискванията за една качествена система на управление където даденаСистеми и стандарти за управление. Сертификация и консултации по ISO 9001:2008 организация е нужно да демонстрира способността си да бъде постоянна в осигуряването на продукт/услуга, които отговарят на съответните регулаторни изисквания, както и на тези на клиента и се стреми да повиши способността си да задоволява нуждите на клиента посредством ефективното прилагане на система, включваща процеси за трайно подобрение на организацията и гаранция за съответствие с регулаторните изисквания и с тези на клиента.

Качеството трябва да стане ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ. Бизнес плановете трябва да поставят на първо място целта за постигане на КАЧЕСТВО и качественото планиране. Компаниите са свикнали да имат други цели – финансови, за продажби, за разработване на нови продукти.

Целите за качество, ако изобщо ги е имало са оставали някъде в по-ниските нива на компанията и не са били приоритет. Сега вече се утвърди, че действително целите за качество (за предпочитане измеримите) са тези, които трябва да са на първо място в един бизнес план. Качественото планиране трябва да включва процес на разгръщане, който удостоверява, че работата се извършва така, че да отговаря на поставените цели за качество и да посочва кой е отговорен за извършването на задачите и да гарантира, че за изпълнението им са били предоставени ресурси и обучение, което да ги направи способни за тези действия. Не само, че изпълнителният директор трябва да участва в процеса на разгръщане – защото той включва осигуряване на ресурси, а тя или той е единственият, който може да направи това – но е необходимо ЛИЧНО да преразглежда процеса.

Системи и стандарти за управление. Сертификация и консултации по ISO 9001:2008Потребителите, клиентите и купувачите търсят доверие, което може да им бъде дадено от бизнес, притежаващ система за управление на качеството (СУК). Тогава те с радост ще останат лоялни и постоянни партньори.

Контакти

Пловдив
ул. "Н. Карев" № 20
0894 319 643
Изпрати запитване


www.iso-bg.org
Регистрация на фирма  |  Потребителско споразумение  |  За нас  |  
BulMarket.com © 2007 Всички права запазени. BulMarket.com не носи отговорност за съдържанието на външни уеб страници.