BulMarket лого

АНТИСТО КОНСУЛТ ООД

За нас

Екип от специалисти с над 20 годишен опит в областта на счетоводството, финасов анализ и данъчна защита е на Ваше разположение.

Услуги

Счетоводни услуги
Оперативно счетоводство:

Счетоводна отчетност съгласно Националните(НСС) и Международните(МСС) счетоводни стандарти.
Месечно изготвяне и представяне в данъчна служба на справки, декларации и данни по ЗДДС.
Годишни отчети по ЗКПО.
Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни счетоводни документи за разплащания с бюджета.
Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни отчети към Национален Статистически Институт.
Изготвяне и представяне в БНБ на тримесечна справка за валутни задължения и вземания към и от чуждестранни лица съгласно валутния закон.
Изготвяне на декларации по Интрастат.

Междинни финансови отчети:

Междинни финансови отчети по НСС (Баланс, ОПР, ОПП, ОСК)
Междинни финансови отчети по МСС (Баланс, Отчет за доходите, ОПП, Отчет за измененията в капитала)
Изготвяне на справки по форма зададена от клиента.

Годишно счетоводно приключване:

Изготвяне и представяне на Годишни Финансови Отчети.
Изготвяне и представяне на Консолидирани Годишни Финансови Отчети.
Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.
Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.
Представителство при проверка и заверяване на Годишни Финансови Отчети и Консолидирани Годишни Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител.

Труд и работна заплата:

Регистрация и пререгистрация на трудови договори.
Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати.
Изготвяне на трудови договори.
Изготвяне на документи за прекратяване на договори със служители.
Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ.
Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски.
Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии.
Отчитане на разходите по отдели и по отдели и проекти.
Консултации във връзка с формата на наемане на персонала.

Регистрации:

Регистрация и дерегистрация съгласно ЗДДС.
Комисия за защита на личните данни.
Агенция по финансово разузнаване.
Други

Данъчна защита

• Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишен счетоводен отчет и др. информация в Данъчната администрация.
• Провеждане на необходимите проверки – общи, тематични и насрещни с органи на Данъчната администрация.
• Представителство и защита на фирмата пред Данъчната администрация и НОИ по възникнали въпроси и казуси.
• Обработка, изготвяне и подаване на данъчни декларации.
• Обработка, изготвяне, подаване и мониторинг на заявления за възстановяване на ДДС и други данъци.
• Становища и консултации по данъчни въпроси.
• Планиране и данъчни стратегии.
• Изготвяне на годишни данъчни отчети.
• Съдействие на компаниите при извършване на данъчни ревизии.
• Превантивен данъчен контрол.
• Подпомагане на физически лица при изготвяне и подаване на данъчни декларации.

Контакти

София
бул."Цариградско шосе" 133, БИЦ ИЗОТ, офис 615
0888 849774, 0888 910563
Изпрати запитване


www.antisto.net
Регистрация на фирма  |  Потребителско споразумение  |  За нас  |  
BulMarket.com © 2007 Всички права запазени. BulMarket.com не носи отговорност за съдържанието на външни уеб страници.