BulMarket лого

«Модул Солар - БГ» ООД

За нас

“ MODUL SOLAR - BG“ LTD

Varna, 9000 Phone : +359 898 487873
Bulgaria Phone : +359 876 474620
E - mail modul.solar.bg@abv.bg2 July, 2018
FROM: “MODUL SOLAR-BG”LTD
TO : “ ”
SUBJECT: Презентация за проектиране и строителство пречиствателни станции за отпадни води и производство на био-торовеПРОМИШЛЕНА ЛИНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ И ПРОИЗВОДСТВО НА БИОТОРОВЕ И ПОЧВООБРАЗУВАЩИ СМЕСИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА МИКРОДЪГОВА ОБРАБОТКА ВЪВ ВЪРТЯЩИ СЕ МАГНИТНИ ПОЛЕТАУважаеми господа ,


Искаме да Ви запознаем с част от дейноста на нашата фирма :
"Модул солар -бг ООД" е българска компания, която се занимава с реализацията и мултиплицирането на нови, иновативни телнологии в областа на екологията и енергетиката . В момента успешно започнахме прилагането (проектиране и строителство) на най-ново поколение технологии в областа на пречистването и рециклирането на силно замърсени отпадни води със съпътстващо производство на био-
торове.
Технологията е абсолютно безотпадна (на фона на 300-500хил тона/год активни . утайки за БГ) и до 2-3 пъти по нискоенергоемка от аналогични технологии. В резултат на преработката на отпадните води се получават два основни вида продукти:

- пречистена до необходимото качество вода, подходяща за изпускане в околната среда или насочена за технологични нужди;
- органични торове и почвообразуващи смеси.

Предлаганата технология има широк обхват на приложение:

- Пречистване на отпадни води и производството на висококачествени органични торове.
- Пречистване и унищожаване на патогените и микроорганизмите в отпадните води от селското стопанство (животновъдство, хранителновкусова промишленост); промишлени отпадни води (галваника, почистване и премахване на шламоотвали и утаителни полета, инфилтрационни води от сметища, води, съдържащи нефтопродукти, сантинни води на корабите);
- Утилизация на активни утайки и предръщанети им в почвена субстанция годна за рекултивация на бедни почви.
- пречиствателни съоръжения за битови отпадни води; реконструкция на морално и физически остарели системи за пречистване на битови отпадни води; преработка на твърдите отпадъци в търговска продукция (органичен тор).


ПСОВ и производство на биоторове – течни и твърдиМетодът на пречистване на отпадните води се различава от съществуващите такива с това, че не се базира на биологично пречистване и не се използват химикали ,мембрани, въздуходувки а така също циклични биологични процеси.

В основата на процеса е :
- технология за микродъгова обработка на отпадните води, във въртящи се магнитни полета при която се извършва ускорено отделяне и утаяване на минералните съставляващи под формата на неопасни хидроксиди.

Търсим максимално ефективен начин за мултиплицирането и в общински и частни проекти.

Контакти със научни, стопански, проектански и строителни организации, за съвместно участие.
При проявен интерес за сътрудничество ще Ви предоставим пълна информация и подробности.

Услуги

Проектиране, строителство и въвод в експлоатация

Контакти

Варна
Победа 2
0898487873
Изпрати запитване

Регистрация на фирма  |  Потребителско споразумение  |  За нас  |  
BulMarket.com © 2007 Всички права запазени. BulMarket.com не носи отговорност за съдържанието на външни уеб страници.