BulMarket лого

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение

Цена: 350.00 лв.
Предлага: ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Описание

Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:

• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена – 400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността “ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Цена – 650,00 лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00 лева
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 лева
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА” - Цена – 550,00 лева

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.

Завършеното професионално обучение се удостоверява с:
- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с международна валидност – придобиване на част от професия
или
-ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН - Представлява най-висшата степен документ за всяка професия.

Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация - https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

За контакт и записване телефони: 02/4835994, 0877380031, 0877361160
http://cpopartners.bg/

Контакти

Област Благоевград
Банско
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Банско
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Белица
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877441300, 0877380013
Изпрати запитване

Благоевград
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Гоце Делчев
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Добринище
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Кресна
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Мелник
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Петрич
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Разлог
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Сандански
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Симитли
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Хаджидимово
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Якоруда
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Област Бургас
Айтос
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Ахтопол
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Бургас
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Българово
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Каблешково
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Каблешково
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Карнобат
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Свети Влас
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Област Варна
Бяла
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Варна
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877441300
Изпрати запитване

Провадия
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Област Велико Търново
Велико Търново
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Горна Оряховица
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Свищов
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Област Видин
Белоградчик
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Видин
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Дунавци
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Област Враца
Враца
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Криводол
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Оряхово
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Област Габрово
Габрово
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Севлиево
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877380013
Изпрати запитване

Трявна
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877441300, 0877380013
Изпрати запитване

Област Добрич
Балчик
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877441300, 0877380013
Изпрати запитване

Добрич
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Област Кърджали
Кърджали
Център за професионално обучение Партньори - КС
0877380013, 0877361160, 0877361160
Изпрати запитване

Област Кюстендил
Кюстендил
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Област Ловеч
Ловеч
Център за професионално обучение Партньори - КС
0877380013, 0877361160, 0877361160
Изпрати запитване

Област Монтана
Монтана
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Област Пазарджик
Пазарджик
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Област Перник
Перник
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Област Плевен
Плевен
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Плевен
Център за професионално обучение Партньори - КС
0877380013, 0877361160, 0877380031
Изпрати запитване

Област Пловдив
Асеновград
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Пловдив
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Област Разград
Разград
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Област Русе
Русе
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Област Силистра
Силистра
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877361160, 0877361160
Изпрати запитване

Област Сливен
Сливен
Център за професионално обучение Партньори - КС
0877380013, 0877361160, 0877380031
Изпрати запитване

Област Смолян
Смолян
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Област София
Ботевград
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

София
жк Иван Вазов бл.5, ул. Балша №15
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Област Стара Загора
Стара Загора
Център за професионално обучение Партньори - КС
0877380013, 0877380031, 0877361160
Изпрати запитване

Област Търговище
Търговище
Център за професионално обучение Партньори - КС
0877380013, 0877361160, 0877380031
Изпрати запитване

Област Хасково
Хасково
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване

Област Шумен
Шумен
Център за професионално обучение Партньори - КС
0877380013, 0877361160, 0877380031
Изпрати запитване

Област Ямбол
Ямбол
Център за професионално обучение Партньори КС
0877380031, 0877380013, 0877361160
Изпрати запитване


cpopartners.bg
Регистрация на фирма  |  Потребителско споразумение  |  За нас  |  
BulMarket.com © 2007 Всички права запазени. BulMarket.com не носи отговорност за съдържанието на външни уеб страници.