BulMarket лого

Текущо счетоводно обслужване


Предлага: БИ ЕНД СИ СЪРВИС

Описание

В БИ ЕНД СИ СЪРВИС ще се съобразим със сферата на дейност и индивидуалната специфика на вашия фирма, независимо от нейния размер и структура. Отчитайки изискванията на Закона са счетоводството и стандартите за финансовите отчети (НСФОМСП и МСФО), нашата счетоводна къща може да направи за Вас:
• Организация формата на фирменото счетоводство и изготвяне на счетоводна политика;
• Изготвяне и актуализация на индивидуален счетоводен сметкоплан;
• Създаване на индивидуална счетоводна аналитичност;
• Текуща обработка на първичните счетоводни документи, приходни, разходни, банкови и други;
• Изготвяне и водене на счетоводни регистри;
• Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи;
• Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и осчетоводяване на амортизациите на дълготрайните активи;
• Отчитане на складово стопанство на фирмата;
• Калкулиране на себестойност на изделия и услуги;
• Изготвяне и представяне на ежемесечните дневници и справка-декларации по ЗДДС и VIES;
• Подаване на информация, свързана със системата "Интрастат";
• Отчитане и анализ на разчетите с контрагенти, доставчици и клиенти;
• Изготвяне на справки, отчети за обслужващите банки, НСИ и други институции;
• Текущи периодични справки и анализи, свързани с разчетите с доставчици и клиенти, складове и парични потоци, приходи, разходи и други показатели, за Вашите нужди като мениджър на фирмата.

Контакти

Русе
ул. Александровска №1-В
0888151661
Изпрати запитване


bsiservice.eu
Регистрация на фирма  |  Потребителско споразумение  |  За нас  |  
BulMarket.com © 2007 Всички права запазени. BulMarket.com не носи отговорност за съдържанието на външни уеб страници.