BulMarket лого

Потребителско СпоразумениеУСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА BULMARKET.COM


МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА BULMARKET.COM

Използването на услугите на BulMarket.com изразява Вашето съгласие с описаните тук УСЛОВИЯ за ползване на УСЛУГИТЕ на BulMarket.com. Ако не сте съгласни с тези условия, моля прекратете използването на услуги предоставяни от BulMarket.com.

В изброените УСЛОВИЯ ползвателите на информацията на страниците на BulMarket.com и/или информация получена чрез BulMarket.com са адресирани като ПОТРЕБИТЕЛИ. Фирмите, организациите и дружествата предоставили информация отразена в BulMarket.com са адресирани с общото наименование КЛИЕНТИ. Стоките и/или услугите предлагани от КЛИЕНТИТЕ чрез BulMarket.com са адресирани като ПРОДУКТИ.

BulMarket.com е собственост и се управлява от "АСН-България" ЕООД. Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "АСН-България" ЕООД и BULMARKET.COM, адресирани с общото наименование BulMarket, от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ на BulMarket от друга.

BulMarket предоставя следните възможности, адресирани с общото наименование УСЛУГИ: публикувне на информация в Интернет, разпространяване на информация чрез Интернет, достъп до информация чрез Интернет, разпространяване на информация чрез имейл, достъп до статистическа информация, уеб хостинг, включване в каталога на BulMarket за фирмите, публикуване на обяви, промоции и оферти, сваляне (дaунлоуд) на информация, публикуване на рекламни текстове и банери.


1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

При използване на УСЛУГИТЕ предоставяни от BulMarket ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се задължават да спазват изброените тук УСЛОВИЯ, както и условията и изискванията поставени от действуващите закони в Република България и международното законодателство. Използването на УСЛУГИТЕ на BulMarket изразява съгласието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ с настоящите УСЛОВИЯ.

Настоящите УСЛОВИЯ могат да бадат актуализирани без предварително известяване. Последната версия на УСЛОВИЯТА може да бъде намерена по всяко време на адрес http://www.bulmarket.com/tos.html

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ разбират и се съгласяват, че BulMarket не носи и не може да бъде подвеждан под отговорност за нанесени щети (материални или от друг характер) или пропуснати ползи, произтичащи в следствие на изпозването или невъзможността за използването на УСЛУГИТЕ, както и произтичащи в следстиве на технически грешки или проблеми.

BulMarket си запазва правото да променя, добавя и прекратява УСЛУГИТЕ които предоставя, както и да променя дизайна на уеб сайта www.BulMarket.com и използваните технологии без предварително известяване.


2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ разбират и се съгласяват с факта, че BulMarket не гаратнира и не носи отговорност за верността и актуалността на информацията, която предоставя както относно ПРОДУКТИТЕ така и за всяка друга информация.

BulMarket предоставя информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ безплатно. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които се абонират за “Инфомейл” се съгласяват да получават емейли от BulMarket, които могат да съдържат търговска информация и реклами, както и информация за УСЛУГИТЕ на BulMarket.


3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВЯ ЗА КЛИЕНТИ

Информацията за ПРОДУКТИТЕ както и всяка информация за КЛИЕНТИТЕ се предоставя от КЛИЕНТИТЕ, което изразявя тяхното съгласие предоставената информация да се публикува и разпространява от BulMarket.

КЛИЕНТИТЕ се задължават да предоставят вярна и актулана информация. КЛИЕНТИТЕ също така се задължават да проверяват верността на публикуваната информация за технически грешки и несъответсвия. При намирането на грешки, КЛИЕНТИТЕ се задължават да уведомят BulMarket и да изискат тяхното отсраняване.

• Рекламирането на фирми, стоки и услуги чрез BulMarket се осъществява чрез използване някои от абонаментите (BM Basic, BM Pro) предоставяни от BulMarket, чрез публикуване на рекламни банери, рекламни текстове или чрез други подходи, договорени между рекламодателя и BulMarket.

• Всяка фирма, закупила рекламен абонамент, може да го използва за рекламиране на различни стоки/услуги в рамките на заплатения период.

• Размера на цената за излъчване на рекламни банери се определя на основата на брой показвания (импресии) на банера на страниците на BulMarket.

• Рекламните материали трябва да бадат предоставени на BulMarket не по-късно от 24 часа преди започване на рекламната кампания.

• Всеки рекламодател получава код за достъп до онлайн статистика за броя показвания на неговият рекламен банер.

• Банерите се излъчват до достигане на заплатеният брой импресии.

• BulMarket има право да промени позиционирането и/или размерите на рекламните карета в случай на технически и/или технологически изисквания.

• BulMarket си запазва правото да променя обявените цени на различните УСЛУГИ без предварително предизвестие. Промените не се прилагат за клиетни със вече сключен договор до изтичането му.

• BulMarket си запазва правото да отказва или преустановява рекламни кампании, които нарушават законите на Република България или международните правни норми.


4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ И ФИРМЕНИ ДАННИ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТИТЕ изрично се съгласявят предоставените от тях лични данни да бъдат използувани от BulMarket във връзка с предоставянето на УСЛУГИТЕ на BulMarket.

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ имат право на достъп и корекция на въведените от тях ЛИЧНИ ДАННИ, станали достояние на BulMarket.

BulMarket уважава Вашата самоличност и защитава Вашите данни. BulMarket никога няма да отдаде под наем или продаде Ваша идентифицираща информация на трети лица, освен в случаите когато такава информация е изискана от закона.

За да оперира и Ви служи по-добре, BulMarket събира два вида идентифицираща информация:

Персонално Идентифицираща Информация – такава информация може да съдържа Вашето име, адрес, телефон, имейл и други подобни данни, които Ви идентифицират. BulMarket събира такава информация чрез електронните формуляри на страниците на BulMarket.com, които Вие доброволно попълвате и изпращате.

Неперсонално Идентифицираща Информация – това е информация, която не Ви идентифицира лично. Такава информация вкючва само данни за Вашето посещение на страниците на BulMarket.com. Информацията съдържа уеб адреса (URL) на страницата от която идвате, URL на станицата, която посещавате след като напуснете домейна BulMarket.com, колко и кои страници сте посетили на нашия сайт, какъв браузър използвате и вашият IP (Internet Protocol) адрес.

BulMarket използва Персонално Идетифицираща Информация само във връзка с изпълнението на УСЛУГИТЕ за своите КЛИЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ.

Неперсонално Идентифицираща Информация се събира със статистически цели и може да бъде предоставяна както на КЛИЕНТИТЕ на BulMarket така и на други физиески и юридически лица.BulMarket
Регистрация на фирма  |  Потребителско споразумение  |  За нас  |  
BulMarket.com © 2007 Всички права запазени. BulMarket.com не носи отговорност за съдържанието на външни уеб страници.